Polski English
Verum Logo  

O firmie

Oferta

Główni partnerzy

Linki

Kontakt

Biuro Brokerskie VERUM działa od 2000 roku. Kadra menedżerska biura – brokerzy ubezpieczeniowi - posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie negocjacji, oceny ryzyka i obsługi szkodowej nabyte w czasie pracy w renomowanych zakładach ubezpieczeń. Pracownicy biura to osoby z wyższym wykształceniem technicznym, ekonomicznym i prawniczym.

Siedziba Biura Brokerskiego VERUM znajduje się w Krakowie. Wybraliśmy strategię centralnego zarządzania pozwalającą na utrzymanie jednolitego poziomu świadczonych usług. W obsłudze podmiotów gospodarczych obejmujących swoją działalnością cały kraj posługujemy się lokalnymi przedstawicielami Biura Brokerskiego VERUM, którzy zapewniają dostawę i odbiór korespondencji. Jeżeli występuje taka potrzeba otwierane jest lokalne biuro w siedzibie Klienta.

Posiadamy doświadczenie we współpracy z średnimi i dużymi podmiotami gospodarczymi różnych branż przemysłu w tym elektromaszynowego, budowlanego i energetycznego prowadzącymi działalność w różnych formach organizacyjnych np. w formie holdingu.

Naszym Klientom proponujemy kompleksowe programy ochrony ryzyk oraz opracowywujemy niekonwencjonalne formy ubezpieczeniowe. Doświadczenie ubezpieczeniowe pozwala nam na sprawne zarządzanie ryzykami związane z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych, co powoduje zachowanie optymalnych kosztów ryzyka w przedsiębiorstwie.

Wartość obrotów klientów Biura Brokerskiego VERUM w roku 2013 wyniosła:

  • Przemysł budowlany: 8,5 mld PLN
  • Pozostałe gałęzie przemysłu: 6,3 mld PLN

Posiadana przez Biuro Brokerskie VERUM polisa Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej z limitem odpowiedzialności EUR 6.250.618,- jest solidnym zabezpieczeniem dla Klienta w razie ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez brokera.